Infoga du en fotnot eller slutnotKlicka i dokumentet där du vill placera notens förankring. Välj Infoga - fotnot Dialogrutan Infoga fotnot öppnas. Under Numrering markerar du formatet som du vill använda. Om du markerar Tecken klickar du på knappen bläddra (...) och markerar tecknet som du vill använda för fotnoten. Markera Fotnot eller Slutnot under Typ. Klicka på OK.Skriv noten.

Redigera fotnoter och slutnoter

Om du vill redigera texten i en fotnot eller slutnot klickar du i noten eller klickar på ankaret för noten i texten. Du kan även hoppa från fotnotsankaret till fotnoten med musen. Muspekaren byter utseende när du pekar på fotnotsankaret.
Om du vill ändra fotnotens format klickar du i fotnoten, öppnar fönstret Formatmallar och formatering genom att trycka på F11, högerklickar på "Fotnot" i listan och väljer Ändra.
Om du vill hoppa från fotnots- eller slutnotstexten till notens ankare i texten, trycker du på PgUp-tangenten.
Om du vill redigera numreringsegenskaperna för en fotnot eller slutnotsankare, klickar du framför ankaret och väljer Redigera - Fotnot
Om du vill ändra formateringen som används för fotnoter och slutnoter i OpenOffice.org väljer du Verktyg - Fotnoter.
Om du vill redigera egenskaperna för fotnoterns eller slutnoternas textområden, väljer du Format - Sida och klickar på fliken Fotnot.
Om du vill ta bort en fotnot tar du bort fotnotens ankare i texten.